Svatojanský Újezd

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosdti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále též "GDPR")

Pověřencem obce v záležitostech ochrany osobních údajů (GDPR) je:
Jméno: Petr Mach
Sídlo: Havlíčkova 648, 508 01 Hořice
IČO: 73665754
Tel: 722133362
Web: www.ochrana-osobnich-dat.cz
E-mail: general@ochrana-osobnich-dat.cz


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ