Svatojanský Újezd

Krátký popis obce

Letecký pohled;
Obec Svatojanský Újezd leží na mírném návrší ve středu Bělohradské kotliny tři kilometry západně od města Lázní Bělohradu v okrese Jičín, oblast Podkrkonoší v nadmořské výšce 318 m a ročním úhrnem srážek cca 650 mm.

První dochované písemné zprávy jsou z roku 1352 spojené s vysvěcením zdejšího chrámu sv. Jana Křtitele původně dřeveného, později obezděného cihlami a v roce 1888 přestavěného v novogotickém stylu celý z opracovaného pískovce včetně věže. Kostel i dnes tvoří hlavní a výraznou dominantu obce. Odtud pochází i název obce.

Zástavbu tvoří typická okrouhlice zemědělských usedlostí okolo původní návsi, dnes v parkové úpravě, které vévodí socha sv. Jana Křtitele a mohutná košatá Lípa svobody z roku 1918. Převážná část obyvatel se zabývá zemědělstvím, které bylo i v minulosti vždy hlavním zdrojem obživy v této oblasti.

Poloha obce

umístění obce;
Pojedeme-li z Lázní Bělohradu směrem na Jičín, odbočíme po asi dvou kilometrech jízdy vlevo (první odbočka) a po asi pěti stech metrech nás přivítá Svatojanský Újezd.