Svatojanský Újezd

Hasičská zbrojnice
Náhledy

Škola

Bydova bývalé školy na návsi.
Škola
Náves