Svatojanský Újezd

Orgány obce

Zastupitelstvo obce

je sedmičlenné:
 • Perný Miroslav  -  starosta
 • Černá Marta  -  místostarostka
 • Bernkopf Josef  -  člen zastupitelstva
 • Měšťan František  -  člen zastupitelstva
 • Malý Radek  -  člen zastupitelstva
 • Slavíková Marie  -  členka zastupitelstva
 • Najman Jaroslav  -  člen zastupitelstva

Kontrolní výbor

 • Najman Jaroslav  -  předseda
 • Nosek Jan  -  člen výboru
 • Měšťan František  -  člen výboru

Finanční výbor

 • Malý Radek  -  předseda
 • Slavíková Marie  -  členka výboru
 • Bernkopf Josef  -  člen výboru