Svatojanský Újezd

Orgány obce

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je sedmičlenné:
 • Perný Miroslav  -  starosta
 • RNDr. Bohunická Markéta, Ph.D.  -  místostarostka
 • Bernkopf Josef  -  člen zastupitelstva
 • Buben Milan  -  člen zastupitelstva
 • Malý Radek  -  člen zastupitelstva
 • Slavíková Marie  -  členka zastupitelstva
 • Najman Jaroslav  -  člen zastupitelstva

Kontrolní výbor

 • Buben Milan  -  předseda
 • Nosek Jan  -  člen výboru
 • Najman Jaroslav  -  člen výboru

Finanční výbor

 • Malý Radek  -  předseda
 • Slavíková Marie  -  členka výboru
 • Bernkopf Josef  -  člen výboru