Svatojanský Újezd

Elektronická podatelna

Od 31. 1. 2005 je zřízena elektronická podatelna obecního úřadu Svatojanský Újezd. Elektronická adresa: podatelna@svatojanskyujezd.cz Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Svatojanský Újezd. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích: Obecní úřad Svatojanský Újezd, Svatojanský Újezd 54, 507 81 Lázně Bělohrad.
Úřední hodiny podatelny: neděle 18:00 - 21:00

Znak a vlajka obce

Dne 5. dubna 2007 obec převzala z ruk předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka dekret o udělení obecních symbolů - znaku a vlajky.

Obecní znak
Znak obce

V případě obce Svatojanský Újezd nebylo možno při tvorbě znaku obce postupovat standardní cestou heraldického přepisu historického pečetního znamení. V dostupných archivních materiálech totiž není doložena pečeť s obrazovým symbolem obce. Neexistuje-li možnost heraldizovat staré předheraldické obrazové znamení obce, znak obce lze vytvořit tzv. uměle, tj. prostřednictvím navržené kombinace znakových figur nesoucí relevantní symbolický význam. U obce Svatojanský Újezd se použil jednoduchý a výrazný znak v podobě tzv. mluvícího znamení vyjadřujícího název obce. Na adjektivní část názvu obce (Svatojanský) bylo transparentně a přitom velmi jednoduše a heraldicky správně poukázáno prostřednictvím atributů sv. Jana Křtitele, jenž je současně patronem místního kostela. Tímto atributem je heroldský latinský rákosový převázaný kříž. Substantivní část názvu (Újezd) pak vyjadřuje figura vlnitého břevna, která (kromě vyjádření vody) znamená také cestu. Barevné řešení znaku obce - zelená = venkovská krajina a vyjádření někdejší stráže v pozemním hvozdu.

Popis znaku (blason):.
"V zeleném štítě zlatý heroldský latinský převázaný rákosový kříž podložený stříbrným sníženým zúženým vlnitým břevnem".

Obecní prapor
Vlajka obce

Podoba obecní vlajky koresponduje s figurálním obsahem a podobou znaku.

Popis vlajky:.
"Zelený list se žlutým křížem, tvořeným vodorovným ramenem, širokým 1/8 šířky listu, a stejně širokým svislým ramenem ve třetině délky listu, a bílým svislým vlnitým pruhem se třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, širokým 1/8 šířky listu, ve druhé třetině délky listu."

Projednávání přestupků

datum: 18.2.2007

Od nabytí platnosti veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Svatojanský Újezd a městem Jičín na projednávání přestupkové agendy jsou přestupky spáchané v katastrálnim území obce Svatojanský Újezd projednávány přestupkovou komisí města Jičína