Svatojanský Újezd

Hasiči

Požární jednotka obce funguje již od založení spolku dobrovolných hasičů v obci v roce 1899. V souladu se zákonem o požární ochraně byla jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Svatojanský Újezd nově řádně zřízena zřizovací listinou ze dne 1. 3. 1995. Jednotka je složena z příslušníků dobrovolných hasičů. Veškeré financování zabezpečení jednotky hasebními prostředky a nutným vybavením je záležitostí obce. Péče o techniku, požární zbrojnici a zdroje požární vody v požárních nádržích však spočívá na bedrech jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Požární zbrojnice;
Ruční požární stříkačka;
Stará požární stříkačka;
Nová požární stříkačka;