Svatojanský Újezd

Divadelnictví

Spolek divadelních ochotníků byl oficiálně založen 10. března 1927 a stanovy schváleny Zemským úřadem v Praze přípisem ze dne 24. dubna 1929 čj. 178228ai1929.19A1831/1ai29 s názvem "Divadelní ochotníci republikánského dorostu v Újezdě Svatojanském, člen Ú.M.D.O.Ččl.". V období od 24. listopadu 1927 do 24. dubna 1929 hrálo divadlo pod hlavičkou Sboru dobrovolných hasičů v Újezdě Svatojanském z důvodu několikerého vrácení stanov k doplnění, než byl spolek zapsán v spolkovém rejstříku. Divadlo se ovšem hrálo v obci již před rokem 1927, protože při oficiálním založení již divadelníci vlastnili svoje jeviště, na kterém 1. září 1926 sehráli veselohru "Ta naše Máňa". O tomto období chybí informace, avšak opřeme-li se o údaje o chystaných oslavách padesátiletí v roce 1934, lze vznik ochotnického divadla v obci datovat patrně do roku 1884. Poslední schůze divadelních ochotníků se konala 19. června 1949, kdy se především projednávala výpůjčka 2000 Kčs u místní Kampeličky, hlavního mecenáše místních ochotníků. V této době bylo členy spolku ještě 32 ochotníků, ale po tomto datu se spolek prakticky rozpadl a přestal fungovat. Jeviště bylo potom již jen řídce využíváno pro pořádání různých akademií, besídek a pásem žáky místní školy. V období let 1927 až 1949 ochotníci hlavně využívali vlastního jeviště, které jim 15. 12. 1929 vyhořelo spolu s hospodou. 11.února 1930 však již byla sepsána smlouva o výstavbě nového jeviště spolu s šatnou. V záznamech je i zmínka o pořádání divadla v přírodě, které se hrálo na louce ve stráni v neděli 7.července 1929 o druhé hodině odpoledne. Hrála se vesolohra "České děvče srdce zlaté" od Jiřího Baldy. U příležitostí mikulášských zábav, dožínek a podobných příležitostí byly pořádány kabaretní večery.

Některé hry, které byly uvedeny od roku 1926:

Ta naše Máňa - veselohra; Slečinka s mikádem - zpěvohra, několikrát opakována i v sousedních obcích; Dvanácté přikázání - veselohra; Otec - drama od Aloise Jiráska; Děvče, jaké jsem si přál; Pan Johanes; Bouračka; Zapovězené ovoce; Praha-Brno nasedat; V našem pivovaře veselé jsou tváře; Ženská vojna; Zemský ráj to na pohled; Z českých mlýnů; Pepinčina první láska; Pražský kamelot; Jawohl - jednoaktovka; Hřích starého lakomce; Závěť; Zelené království; V černé rokli; Děvče od Čerchova; Na statku a v chalupě; Prach a broky; Vesnička pod lipami.