Svatojanský Újezd

Obecní kronikáři


Pamětní kniha Obce Svatojanský Újezd byla založena v roce 1925, na základě zákona ze dne 30. ledna 1920 čís. 80 sb. z. a nař. a prováděcího nařízení k němu ze dne 9. června 1921 čís. 211 sb. z. a nař., obecním starostou Josefem Hrnčířem rolníkem ve Svatojanské Újezdě čp. 23. jako prvním kronikářem.

POŘADÍJMÉNOODDOPOZNÁMKA
1.Josef Hrnčíř19251933starosta obce
2.Josef Kovanda19341938řídící učitel
3.Josef Buchnar19381940rolník čp. 31
4.Bez kronikáře19401946kronika z nařízení okup. úřadů uložena v archivu v Praze
5.Josef Kovanda19461955řídící učitel
6.Bez kronikáře19561957dopsáno dodatečně
7.Stanislav Rudolf19571962učitel
8.Bez kronikáře19631967
9.Jan Kozel19681972rolník čp. 39
10.Josef Buchnar19731980rolník čp. 31
11.Jarmila Dvořáková19811991úřednice čp. 53
12.Anna Novotná19921994profesorka čp. 4
13.Vladimír Fól19952003důchodce čp. 44
14.Josef Špůr2004nadáledůchodce čp. 30