Svatojanský Újezd

Stanislav Rudolf

V roce 1956 se do učitelského bytu ve místní škole přistěhoval mladý učitelský pár manželů Jaroslavy a Stanislava Rudolfových. Paní Jaroslava střídavě učila ve Svatojanském Újezdě a v Lázních Bělohradě. Pan Stanislav Rudolf pak na měšťanské škole v Lázních Bělohradě. Brzy po příchodu do obce se zapojil do veřejného života v obci, a to hlavně v oblasti kulturního dění. Pod jeho vedením došlo k obnovení divadelní činnosti, pořádání různých besídek mládeže a slavností v přírodě. Působil v kulturní komisi místního MNV a vedl též kroniku obce. Ještě za pobytu ve Svatojanském Újezdě se začal zaměřovat na literární dráhu, která se plně rozvinula v jeho dalším působišti. V roce 1964 se s rodinou přestěhoval do Brandýsa. Za dobu svého, i když ne zase tak dlouhého, působení u nás, zanechal po sobě ve Svatojanském Újezdě významnou stopu a dodnes pamětníci rádi vzpomínají na dobu jeho snažení o pozvednutí kulturního života v obci. V červnu roku 1997 rozhodlo zastupitelstvo obce udělit panu Stanislavu Rudolfovi čestné občanství Obce Svatojanský Újezd. Od roku 2002 s laskavým svolením pana Stanislava Rudolfa též místní knihovna užívá jeho jména ve svém názvu – Knihovna Stanislava Rudolfa.