Svatojanský Újezd

Pohřebiště

V obci je od nepaměti zřízeno pohřebiště nalézající se na vyvýšeném místě v centrální části obce okolo kostela sv. Jana Křtitele. Pozemek hřbitova je ohrazen nízkou kamennou ohradní zdí z pískovcových kvádrů ve vlastnictví církve. Provozovatelem pohřebiště je však dle zákona o pohřebnictví Obec Svatojanský Újezd. Dle tohoto zákona bylo provedeno hydrogeologické posouzení pohřebiště a na jeho základě se souhlasem okresního hygienika byla stanovena tlecí doba na tomto pohřebišti patnáct let. Pravidla pro provoz a chování na pohřebišti jsou specifikována v hřbitovním řádu. Všechny informace ohledně nájmu hrobových míst, zájmu o hrobová místa a pohřbívání na pohřebišti získáte na kontaktní adrese obce Svatojanský Újezd, uvedené výše na těchto stránkách.