Svatojanský Újezd

Územní plán

Územní plán - textová část

Územní plán - koordinační výkres

Územní plán - výkres širších vztahů

Územní plán - výkres záborů půdního fondu

Územní plán - výkres základního členění území

Územní plán - hlavní výkres

Územní plán - výkres veřejně prospěšných staveb